Může být nutné, mít vydanou doložku k britskému rodnému listu, a to v tom případě, že žádáte o registrování narození v jiné zemi nebo pokud chcete pomocí rodného listu prokazovat svou identitu v zahraničí. Také se může stát, že budete potřebovat rodný list s apostilou v případě, že vám zůstanou akcie a budete je chtít převést – pokud si ohledně této problematiky nejste jistí, obraťte se na experty jako je například „Medallion Guarantee“ (oficiální autorita finančních institucí), kteří vám poskytnou potřebné informace.

Zároveň je nutné podotknout, že jsou vždy dvě verze rodného listu. Krátká verze, která je vydaná ihned po narození dítěte a obsahuje minimum informací – jen jméno, datum narození a město, ve kterém se dítě narodilo. Delší verze rodného listu – který musí být zaslán a zaplacen po obdržení kratšího – bude obsahovat mnohem více informací včetně podrobností o rodičích. Vzhledem k tomu, že většina institucí a orgánů neuvádí, který rodný list potřebují vidět, je lepší vyřídit si doložku k delší verzi rodného listu. To je ten, který obsahuje nejvíce informací a tedy ten, který bude nejvyužitelnější a uznají ho všude.

Když žádáte o apostilaci rodného listu, musíte mít jeho originál. Není možné žádat o vydání doložky s pouhou kopií. Pokud nemůžete originál rodného listu najít, musíte příslušný úřad požádat o vydání oficiální kopie. Oficiální kopii je možné apostilovat, protože má právně stejnou hodnotu jako originál. Vydání oficiální kopie je samozřejmě zpoplatněné a může trvat delší dobu, proto se ujistěte, že máte dostatek času na vyřízení všech náležitostí.

Abyste se mohli vdát/oženit v zahraničí nebo požádat o dvojí občanství, můžete potřebovat apostilovaný rodný list. Také jej můžete potřebovat v případě, že se stěhujete do cizí země (za prací nebo z jiných důvodů) nebo podnikáte v zemi, která pro výkon podnikání vyžaduje apostilované dokumenty. Rodný list je dokument, který má každý (na rozdíl od pasu nebo řidičského průkazu) proto je běžné jej vyžadovat v případě, že je potřeba potvrdit vaši totožnost.