Použití veřejné listiny vydané Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska v zahraničí si ve většině případů vyžaduje jejich ověření příslušnými úřady, což může být často zdlouhavé a někdy i finančně náročné. Tím, že Spojené království přistoupilo k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté 5. října 1961 v Haagu, se celý proces legalizace zjednodušil a pro použití veřejné listiny v jiném signatářském státě Úmluvy postačí, pokud bude opatřena apostilou. Apostila na základe

Apostila (apostille, apostil) je doložka vydávána příslušným orgánem státu, kterou se osvědčuje pravost podpisu, funkce osoby, která listinu podepsala, a případně pravost pečeti nebo razítka na listině. Apostilovat lze všechny veřejné listiny s osobním obsahem jako například rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list atd., a také dokumenty s obchodním obsahem jako je doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku.

Orgán pro apostilaci

Orgánem oprávněným k apostilaci je Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office s působností pro celé Spojené království. Pokud máte kupříkladu obchodní společnost v Anglii a přejete si pro ni otevřít účet v Čechách nebo na Slovensku, budete v české nebo slovenské bance muset předložit Certificate of Good Standing z anglického obchodního rejstříku. Ten Vám však bez osvědčení nebudou akceptovat, a proto se nejprve musíte obrátit na Legalisation Office, kde Vám Certificate of Good Standing osvědčí apostilou. Následně bude listina akceptována i v Česku, či v kterémkoli jiném smluvním státě Úmluvy.

Služby apostilace

Vy se však nemusíte trápit s vyřizováním apostilu, jelikož stačí využít služeb našeho týmu profesionálů. Rychle a spolehlivě Vám zajistíme vybavení apostilu na jakýkoliv dokument včetně ověřeného překladu do cizího jazyka tak, aby výsledná listina splňovala všechny potřebné požadavky pro přijetí v cizím státě. Vaše dokumenty tak budou v zahraničí uznány bez pochybností o jejich pravosti, pravosti razítka či podpisu na dokumentu.


  • SLEVY

  • při větších počtech nás kontaktujte
  • Cena: 0,00 Kč
  • 0,00 Kč

  • PŘEKLAD

  • 0,00 Kč