Apostille je francouzské slovo, které znamená „certifikace“.

5. října 1961 se mnoho zemí připojilo a vytvořilo zjednodušenou metodu „legalizace“ dokumentů pro univerzální uznání. Tato skupina národů je známá jako Haagská úmluva. Přijali dokument označovaný jako apostila (apostilla), který je mezinárodně uznáván všemi členskými zeměmi.

Dokumenty vydané v jedné zemi, které je třeba použít v jiné zemi, musí být „ověřeny“ nebo „legalizovány“, aby mohly být uznány za platné v cizí zemi. Jedná se o proces, ve kterém jsou na dokument umístěné různé pečetě či známky.

Jedinou funkcí apostily je certifikace pravosti podpisu v dokumentu; schopnost jednání osoby podepisující dokument; a totožnost každé známky nebo pečeti připojené k dokumentu. Razítko apostily vydané státním tajemníkem v New Yorku je jednostránkový dokument vyražený velkou pečetí státu New York. Apostila obsahuje podpis osoby vydávající certifikát.

Pokud země, ve které bude dokument použit, není členem Haagské úmluvy, budete muset zahájit těžkopádný a časově náročný proces získání řady certifikátů známých jako „řetězová autentizační metoda“. To je doslova papírová honička, ve které úřady budou muset potvrdit platnost postoupnosti pečetí, počínaje vaším dokumentem a končící pečetí zahraničního velvyslanectví nebo konzulátu ve Spojených státech.

Každý americký stát má svůj vlastní způsob vydávání apostil. Všichni začínají notářským razítkem a certifikací tohoto razítka příslušnou autoritou.

My z Etuls s.r.o. můžeme zařídit získání vaší apostily z jakéhokoli státu za předpokladu, že byl řádně notářsky ověřen notářem jmenovaným nebo pověřeným v tomto státě.