Abyste v zahraničí mohli použít veřejnou listinu vydanou nebo ověřenou v Honk Kongu, je ve většině případů nutné, aby byla tato listina superlegalizována, a tedy úředně osvědčena ve více stupních a etapách. Jelikož Čínská lidová republika, konkrétně Hong Kong, je signatářským státem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, je možné tuto superlegalizaci nahradit speciálním osvědčením, tzv. apostilou.

Apostila (apostille, apostil) je doložka, kterou se osvědčuje hodnověrnost veřejné listiny. Apostila slouží pro všechny veřejné listiny s osobním obsahem jako například rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list atd., jakož i dokumenty s obchodním obsahem, jako je doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku.

Podle Úmluvy si každá strana určí, který orgán je oprávněn opatřit veřejnou listinu apostilou. V Hong Kongu je touto činností pověřen pouze legalizační úřad High Court Registry, sekce Apostille Service Office. Tento úřad je oprávněn apostilovat veřejné listiny, mezi kterými není třeba rozlišovat tak, jak je tomu například v České republice.

I přesto, že je apostilací veřejných listin oprávněna pouze jediná instituce, celý proces může být zdlouhavý. Proto nechte náš zkušený tým profesionálů, aby vše vyřídil za Vás. Rychle a spolehlivě Vám zajistíme vybavení apostilu na jakýkoliv dokument včetně ověřeného překladu do cizího jazyka tak, aby výsledná listina splňovala všechny potřebné požadavky pro přijetí v cizím státě. Vaše dokumenty tak budou v zahraničí uznány bez pochybnosti o jejich pravosti, pravosti razítka či podpisu na dokumentu.

  • Ceny jsou přibližné. Pro upřesnění podrobnějších informací o ceně Vašeho dokumentu nás kontaktujte.

  • SLEVY

  • při větších počtech nás kontaktujte
  • Cena: 0,00 Kč
  • 0,00 Kč

  • PŘEKLAD

  • 0,00 Kč