Ověřená kopie dokumentu je v zásadě kopií originálního dokumentu, který má nad ním souhlas příslušných orgánů k prokázání pravosti dokumentu. Ověřená kopie jakéhokoli dokumentu neznamená, že původní dokument je autentický. Místo toho pouze uvádí, že kopie je autentickou kopií původního dokumentu.

Ověřená kopie se používá hlavně v anglicky mluvících zemích, aby se lidem usnadnilo získání duplikátu nebo výměny dokumentů. Tyto kopie jsou obvykle levné a nevyžadují, aby osoba utratila velkou částku za pořízení dokumentu. Ověřené kopie se obvykle získávají pro oficiální, vládní a zákonné účely po celém světě, aby se prokázala pravost dokumentů. Tyto kopie zajišťují držiteli, aby měl stále původní dokumenty a nemusel se vzdát jejich vlastnictví, aby úředníkům, vládám nebo zákonům něco dokázal.

Certifikace dokumentu

Chcete-li získat ověřenou kopii dokumentu, můžete nás kontaktovat voláním +420 228 880 433  Můžete nám poslat originální dokumenty, které pak můžeme certifikovat u právního zástupce za nízký poplatek 750kč za dokument. Tyto certifikované dokumenty jsou často vyžadovány dříve, než může být razítko Apostily použito na dokumenty, jako například:
• Vzdělávací dokumenty (tituly, přepisy atd.)
• Manželské certifikáty
• Rodné listy
• Osvědčení o úmrtí
• Dopisy od ministerstva
• Účty
• Identifikační karty
• Pasy
• Bankovní výpisy
• Fotografická karta řidičských průkazů.

Orgány jmenované pro certifikaci těchto dokumentů

Doklady mohou být ověřeny osobou, která je za tímto účelem jmenována vládou, profesionálním člověkem nebo osobou, která je ve společnosti dobře respektována a někdy certifikační služby nabízejí i banky. Lidé, kteří jsou jmenováni pro certifikaci, mohou být:
• Zubaři
• Učitel nebo přednášející
• Notář nebo právní zástupce
• Radní oblasti
• Banka nebo společnost
• Ministr náboženství

Podmínky k získání certifikace dokumentů

Existují určité podmínky, které by člověk měl mít na paměti při získávání certifikátů svých dokumentů prostřednictvím lidí. Tyto podmínky jsou:
Osoba, které osvědčuje kopii dokumentů, by něměla být příbuzná k vlastníkovi těchto dokumentů
Osoba, které osvědčuje kopii dokumentů, by neměla bydlet na stejné adrese jako vlastník dokumentu
Osoba osvědčující kopii dokumentů by neměla být ve vztahu k vlastníkovi dokumentu.

Proces certifikace

Když obdržíme dokument(y), který má být certifikován, je předložen právnímu zástupci, který navrhne novou kopii dokumentu a na kopii dokumentu napíše „Mnou certifikováno jako pravá kopie originálu,“.
• Podepsání dokumentu spolu s uvedením data na kopii dokumentu.
• Uvedení jejich celého jména pod podpisem na kopii dokumentu.
• Někdy také na kopii dokumentu uvedení svého telefonního čísla, adresy a zaměstnání.

Osvědčení o překladu

Osvědčení o překladu dokumentů, které nebyly originály v angličtině nebo velštině, může být ověřeno pouze překladatelem. Překladatelská společnost musí na přeloženou kopii původního dokumentu napsat, že
• Přeložená kopie je „pravdivý a přesný překlad originálního dokumentu“.
• Datum kopie by mělo být uvedeno na kopii překladu
• Na kopii překladu by mělo být uvedeno celé jméno, zaměstnání a kontaktní údaje osoby nebo dotčeného orgánu, který přeložil původní dokument.